GÜNDEM

 • Talha Hakan Alp: “Gaybi olana yer açmayan düşünce ve sanatla hesaplaşmamız lazım”

  Talha Hakan Alp: “Gaybi olana yer açmayan düşünce ve sanatla hesaplaşmamız lazım”

  Kelam tarihinde gerek Mutezile ile aramızdaki bazı tartışmalarda gerekse Ehl-i hadis veya sonraki adıyla Selefilerle aramızdaki tartışmalarda objektif gözle bakıldığında açık, net biçimde taraflardan birinin haklı diğerinin haksız olduğunu söyleyemeyeceğimiz yani çözümlenmemiş problemler var. Biz bu problemleri kendi görüşlerimiz lehine çözümlenmiş kabul edebiliriz. Ama bu kabule dayanarak muarızları yer yer bidatçılıkla, yer yer küfürle itham ederek işin içinden çıkamayız.

  0 comments
 • Büyük birlikçi Sezai Karakoç

  Büyük birlikçi Sezai Karakoç

  Sezai Karakoç sizce kimdir diye sorulsa fazla düşünmeden vereceğim cevap büyük birlikçi bir şair, düşünürdür olacaktır. Takipçilerinin bildiği üzere Sezai Karakoç Diriliş Partisi Genel Başkanıdır aynı zamanda. Biz Karakoç için büyük birlikçi ifadesini belli bir kasıtla kullandık. Önce bunu açıklayalım. Sezai Karakoç ilk şiirlerinden beri neredeyse tamamlanmış bir düşünceyi dillendirir. İlk […]

  0 comments
 • Borçlu babalar için şiir | Hakan Arslanbenzer
 • Şiir atölyesi | 27 Ekim 2014

  Şiir atölyesi | 27 Ekim 2014

  Hakan Arslanbenzer neo-klasisizm ve romantizmi anlattı.

  0 comments
 • Salih Tuna’ya güncel şiir dersleri

  Salih Tuna’ya güncel şiir dersleri

  Altın ve sarraf misalini de rasgele vermedim. Eleştiriye eskiler intikad demişler, o da madenlerin ayar ölçümü demek. Kalpazanlar tarih boyunca insanların gözünü boyayarak dolandırmaya kalktı, münekkidler ise sahici madeni kalp madenden ayırarak insanlara yardım etti. Münekkid olmadığın besbelli Salih abi, kalpazanlık niyetinde olmadığın da “Bana sorarsanız” demenden belli. Ayıptır söylemesi sana soran yok güzel abim.

  0 comments
 • Artan İslam eğilimi ve savunucuları. Sevil Nuriyeva

  Artan İslam eğilimi ve savunucuları. Sevil Nuriyeva

  Seneler önce, aralarında dönemin Almanya Dışişleri Bakanının da aralarında bulunduğu, Amerikan ve Avrupalı diplomatların, Azerbaycan’ın çeşitli STK, medya ve siyasi parti başkanlarının olacağı bir toplantıya davet aldım.Toplantının esas gayesinin; demokrasi, insan hak ve özgürlükleri olacağını tahmin ederken, konu o zamanlar Azerbaycan için pek gündem maddesi olmayan “İSLAM” oldu. O zamanki […]

  0 comments

Yakın zaman

Haftaya şiir atölyesinde: Romantizm tahlili

Haftaya şiir atölyesinde: Romantizm tahlili

Faaliyetlerimiz 21 Ekim 2014 at 00:43 2 comments

Bir dahaki hafta şiir atölyesinde Romantizm akımını tüm yönleriyle anlatacağım. Romantizm konusundaki yanlış kanaatlerin tespitinden sonra Romantik Avrupa şiir ve estetiğinin kritik bir tahlilini yapacağım. Bazı İngilizce ve Türkçe şiirler seçip okuyacağım. Temel bir ders olduğu için şairlerin hepsini davet etmek isterim. Olgun yaştakiler de dahil.

Read more ›
Alp Arslan: Büyük kahramanın kayıp mezarı

Alp Arslan: Büyük kahramanın kayıp mezarı

Tarih 20 Ekim 2014 at 11:44 1 comment

Alp Arslan savaş meydanında ne kadar cesur ve sertse, barışta da o kadar ölçülü ve olumlu bir adamdı. Mesela hanedan ve mezhep kavgaları Alp Arslan’ın döneminde bütün İslam dünyasında kargaşaya neden olurken Alp Arslan İslam’ın farklı mezheplerine mensup halkın bir arada huzur içinde yaşaması için elinden geleni yaptı. Hatta kendisi Hanefi mezhebine mensup olduğu halde baş veziri Nizamülmülk’ün Şafii mezhebine mensup olmasını dert etmedi. Hatta vezirin kurdurduğu medreselerde çoğunlukla Şafii mezhebinden alimlere öncelik verilmesine dahi karşı çıkmadı. Sadece ikisi de arada birbirlerine takılırlarmış, sultanımız da veziriyle aynı mezhepten olsa, vezirimiz de sultanının mezhebini seçse… gibi. Sultan ve vezir arasındaki bu tahammül halka da yansıyacak ve Selçuklu ülkesi mezhep dövüşünün etkisini diğer bölgelere göre daha az hissedecekti.

Read more ›

Video